Vizija i misija

Vizija BAHUS doo je da novim idejama i novim proizvodima, uz najkvalitetniji stručni kadar, obezbedi prepoznatljivost robnih marki iz proizvodnog asortimana BAHUS doo i poveća tržišno učešće.

                  Misija kompanije Bahus

vizija i misija na eks bahus

Misija Bahus doo je da svojim proizvodima doprinese poboljšanju kvaliteta ishrane i zdravstvene bezbednosti potrošača, da zadovolji potrebe kupaca, zaposlenih i društva u celini. Svoju misiju BAHUS doo ostvaruje stručnim radom, neprestanim inoviranjem u proizvodne linije, razvojem novih proizvoda uslovljenim zahtevima i potrebama potrošača i inoviranjem usluga i postupaka u procesima rada i poslovanja.

 

Naši vodeći principi:

1) Poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga;
2) Timski rad u ostvarivanju ciljeva;
3) Postupanje sa zaposlenima sa odanošću, poštenjem i poštovanjem;
4) Usredsređenost na tržišta na kojima možemo obezbediti liderstvo;
5) Razvijanje partnerskih odnosa sa našim dobavljačima i kupcima;
6) Poštovanje kulturnih osobenosti zaposlenih i zakona naše zemlje, baš kao i zakona drugih zemalja u kojima poslujemo;
7) Donošenje jasnih ciljeva kvaliteta i težnja da upravljanje sistemom kvaliteta u BAHUS doo ispunjava i premašuje zahteve standarda SRPS ISO 9001:2008, IFS V6, i RECOMMENDED INTERNATIONAL CODE OD PRACTICE GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CAC/RCP, Rev.4-2003.