Teški transport

U svom velikom voznom parku kompanija BAHUS ima teretna vozila čija se nosivost kreće u rasponu od jedne do 24 tone. Ovo nam omogućava da na lak i brz način do svojih kupaca dopremimo bilo koju količinu robe. Uz dobru organizaciju transporta, koju obavlja naša dispečarska ekipa, pored efikasnosti dobija se i dobra organizacija transporta, što smanjuje troškove.

teska teretna vozila bahus paracin
 

Vreme dopremanja robe gotovo uvek iznosi 24 sata od trentka naručivanja. Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu, uspostavljen je efikasan model transportovanja, tako da u ovom momentu BAHUS može da u toku jednog dana svojim potrošačima isporuči i po nekoliko stotina tona robe. Teška teretna vozila imaju dozvolu kretanja po gradovima. Takođe, kompanija ima i dozvole za prevoz robe.


Na godišnjem nivou, oko 95% robe koju prodamo do krajnjih kupaca stiže upravo našim vozilima, što dovoljno govori o kvalitetu i obimu našeg voznog parka, kao i o organizaciji njegovog rada.