Laki transport

Laka teretna vozila su izuzetno pogodna za prevoz manjih količina robe. Njihova komparativna prednost je brzina i činjenica da mogu da dođu do tačaka do kojih teška teretna vozila ne smeju ili ne mogu da dođu. Ovo se odnosi čak i na delove gradova u kojima je saobraćaj zabranjen, kao što su pešačke zone, šetališta ili pijace, gde uz posebnu dozvolu opštinskih organa laka teretna vozila mogu da pristupe.

 

transport bahus
 

Komercijalisti na terenu kompanije BAHUS koriste laka terenska vozila za obilazak naših poslovnih partnera. Maksimalna količina robe koja može da se transportuje lakim teretnim vozilima iznosi 450 kilograma. Kompanija BAHUS je nabavkom ovakvih vozila omogućila svojim kupcima kvalitetnu uslugu i onda kada im se ukaže potreba za hitnom ili vanrednom isporukom robe. Sve ovo se obavlja znatno brže zahvaljujući vozilima sa takozvanog lakog voznog parka komanije BAHUS.

laki transport vozilo bahus

Više od 95% napitaka iz kompanije BAHUS do krajnjih kupaca stiže upravo našim vozilima.